SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD

Dashboard voor borging v/h Energieakkoord

De SER-Commissie Borging Energieakkoord representeert de volle breedte van de bij het akkoord betrokken organisaties en de verschillende geledingen: werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden. De commissie zorgt voor de borging van het Energieakkoord, voor duurzame groei en monitort de voortgang van de gemaakte afspraken door alle betrokken partners. Dit gebeurt met het dashboard wat ontwikkelt is door Erunner.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Sociaal Economische Raad / Pepperdays


Werkzaamheden:

  • (Interface) Design
  • Uitgebreid rechtenbeheer
  • Custom dashboarding
  • Administratiepaneel
  • Workflow instelbaar

Urenbesteding
750+