Over de Functiemixtool

Adviserende enquetetool

De functiemixtool is speciaal voor u ontwikkeld. De tool is gemaakt om u inzicht te geven en te adviseren op het gebied van uw ontwikkeling als leraar, het personeelsbeleid op uw school en de gemaakte vorderingen met de Functiemix.

Projectgegevens

Werkzaamheden

  • Responsive design
  • Genereren van rapportage
  • Uitgebreide statistieken

Urenbesteding
250+


See online

De tool kreeg direct na de lancering veel aandacht in de sociale media van het ministerie, werkgever- en werknemersorganisaties. De reacties op de tool zijn positief en gaan met name over de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van het instrument.

- www.hetkaninhetonderwijs.nl